Op 9 november 2000 is officieel, door een aantal studenten van de studierichting werktuigbouwkunde, een studievereniging opgericht onder de naam Werktuigbouwkundige Studievereniging “Het Koppel”, afgekort WTBSV “Het Koppel”. De opleiding telde toen 200 studenten. In augustus 2014 telde de opleiding 400 studenten.

De studievereniging heeft als doel: “Saamhorigheid onder de werktuigbouwkunde studenten te creëren en hun belangen te behartigen”. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten.

Als afsluiting van elk blok organiseert men de “Blok Borrel”. Deze wordt gehouden in Café TweeKeerBellen. Hier is het altijd een groot feest, de tentamens zijn achter de rug en de punten zijn bekend. Voor veel WTB-ers het moment om even te genieten. De een viert de goede afloop van de tentamenweek, de ander drinkt zijn of haar verdriet weg vanwege tegenvallende resultaten, maar iedereen vermaakt zich altijd optimaal! Schaam je niet om even langs te komen, iedere WTB-er hoort hierbij te zijn!!

De bestuursleden zetten zich actief in en werken samen met andere studieverenigingen. Tijdens de open dagen en open avonden is men ook vertegenwoordigd.

WTBSV “Het Koppel” verzorgt jaarlijks in samenwerking met de afdeling Werktuigbouwkunde van Avans Hogeschool de introductie voor de eerstejaars studenten.

Wil jij naast je studie nog iets doen, bijvoorbeeld het mee organiseren van de introductie of meewerken aan de productie van de koppeling? Neem dan contact met ons op via info@hetkoppel.nl.